Jak to vidím já

Proč podpořit sociální demokracii

 

Co jsou základní pilíře Vašeho programu?

„Dostupná zdravotní péče bez poplatků, z toho vyplývá i důrazné „ne“ privatizaci nemocnic. Dále například růst platů zaměstnanců, pravidelné zvyšování penzí i strop v odchodech do důchodu nejpozději v 65 letech.“

 

Co slibujete přinést přímo svému regionu?

„Pro náš další rozvoj je nezbytné dokončení dopravní infrastruktury, především silnice I/68 Třanovice-Nebory a D48 obchvat Frýdku-Místku. Také potřebujeme čistší ovzduší, takže budeme usilovat o další zdroje na kotlíkové dotace, aby se dostalo na všechny.“

 

Co je specifikum Vaší strany? Jakými body se lišíte od ostatních kandidujících stran?

„Jsme stranou pro „dolních 10 milionů“ obyvatel České republiky. Volit nás může každý, kdo si na rozdíl od pravicových stran uvědomuje, že je nutné zachovat silný sociální stát, který bude schopen pomoci těm, kteří pomoc potřebují, a zároveň bude schopen rozpoznat ty, kteří pouze nechtějí pracovat. Chceme zachovat veřejné zdravotnictví a veřejný důchodový systém, nepřipustíme privatizaci těchto segmentů. Nejsme populisté a v našem programu nejsou prázdné fráze a nereálné sliby, máme spočítáno, kolik nás to bude stát, a víme, kde na to vzít peníze.“

 

Jakým způsobem vedete předvolební kampaň? Používáte nějaké novinky v komunikaci? Jak se snažíte oslovit nové voliče?

„Volební kampaň je vedena jak prostřednictvím klasických médií, tak i s pomocí sociálních sítí – hlavně facebooku. Rovněž se snažíme oslovit občany přímo při osobním kontaktu, protože tím získáváme důležitou zpětnou vazbu, co vlastně potřebují, aby se cítili spokojeněji a bezpečněji.“

 

Co občanům nabízí Váš lídr? Proč si vybrat právě jeho?

„Lubomír Zaorálek je zkušený politik, kterého lidé dlouhodobě znají a vědí, co se od něj dá očekávat. Je čitelný, lidé mu rozumí a má jasnou vizi, kam by měla Česká republika směřovat a co by naopak bylo pro nás všechny nebezpečné.“


 

Shrnutí práce na hejtmanství

Co považujete za největší úspěch během Vašeho působení ve funkci náměstka hejtmana, který má ve své gesci i cestovní ruch?

Především musím konstatovat, že se počty našich turistů kraje nesnižují, ale naopak. Moravskoslezský kraj patří do pětice krajů ČR, kterým roste návštěvnost nejrychleji. I toto je pro mne důkazem, že všechny aktivity, které vyvíjíme na podporu cestovního ruchu, byly úspěšné.

Jsem velmi rád, že se nám podařila zahájit např. tvz. TECHNOTRASU – tj. trasa po 12 technických atraktivitách v celém Moravskoslezském kraji, jež reprezentují průmyslovou a technickou minulost i současnost našeho kraje, která je velmi zajímavá v oblasti turistiky (www.technotrasa.cz ). Během víkendů v srpnu a září se na každé z dvanácti technických atraktivit po celém kraji konaly zábavné akce pro celé rodiny s cílem představit celou Technotrasu. Velmi mě potěšilo, že jsem se na každé akci potkával s již známými tvářemi lidí, kteří celou Technotrasu prošli s námi. Doufám, že tradice bude pokračovat a Technotrasa se ujme. Další rok bude zaměřen velmi silně na školy.

Jsem také rád, že se tak úspěšně rozvinul projekt JAK ŠMAKUJE MORAVSKOLEZSKO, kde známe vítěze druhého ročníku. A také si ještě dovolím uvést nově připravovaný první Moravskoslezský SINGLTREK, jehož stavba byla zahájena dne 9.9.2012 v rámci dalšího ročníku cyklistického závodu v Poháru Beskydské magistrály na Bílé a věřím, že se podaří ji možná dokončit ještě v rámci letošního podzimu.

Říkáte, že jedním z úspěchů je i připravovaný první Moravskoslezský SINGTREK? Můžete nám říci, kdy se budeme moci projet poprvé po singltreku?

Jak jsem uvedl, dne 9. 9. 2012 byla zahájena výstavba prvního moravskoslezského singltreku na Bílé. Zahájení stavby se sice opozdilo, ale pokud bude počasí přát, je velká šance, že jej ještě letos slavnostně otevřeme. Máme naprojektováno prvních asi 5 km jednosměrných stezek pro cyklistické fajnšmekry, právě tzv. singltreků, které budou situovány v okolí lanovky a pod ní v lyžařském areálu na Bílé v Beskydech. V rámci tohoto pilotního projektu by měly vzniknout celkem dvě jednosměrné stezky o dvou obtížnostech – jednodušší s nižším sklonem (asi 3 km - singltrek) a obtížnější s prudším sklonem (tzv. gravity trail, asi 2 km). Obě stezky budou zpestřeny různými prvky tak, aby požitek z jízdy byl maximální, v některých místech bude využito i dřevěných konstrukcí.

Stavbu singltreku jsme zahajovali v rámci cyklistického závodu v řadě Pohár Beskydské magistrály.

Zde bych chtěl poděkovat zejména Lesům ČR, které nám velmi vstřícně pomáhali při všech nutných krocích příprav stavby.

Pohár Beskydské magistrály? Jak to vypadá s Beskydskou magistrálou, jak funguje, co se zde povedlo?

BESKYDSKÁ MAGISTRÁLA je projekt, který jsme realizovali v letech 2009 – 2011. Je to marketingové propojení cyklotras a všech lyžařských běžeckých tras v Beskydech (přes 200 km). Máme zde za partnery subjekty, které se věnují podnikání a údržbě lyžařských areálů a lyžařských běžeckých tras. Řada areálů (partnerů) se snaží přitáhnout návštěvníky do svých areálů i v létě. Proto vznikla Beskydská magistrála. V jejím rámci je realizována řada aktivit. Trasy byly zvelebeny ukazateli, mapami, panoramatickými mapami na zajímavých rozcestích nebo odpočívadly. V zimě funguje na webových stránkách www.msregion.cz nebo www.beskydska-magistrala.cz elektronický informačním systémem o údržbě běžeckých tras. Jsme velmi rád, že nám každoročně stoupá počet závodníků a zájemců o tyto sporty.

Velkým úspěchem je napojení lyžařské běžecké trasy na slovenskou stranu do Žilinského samosprávného kraje na tvz. Beskydsko – Javornickou magistrálu. Z hraničního přechodu Bumbálka – Makov dále trasa pokračuje v pohoří Vysokých Javorníků po lokalitu Čadca – Husárik. Délka této části magistrály je cca 54 km.

A co plánujete v Jeseníkách, našich nejvyšších moravských horách?

Samozřejmě jsme na Jeseníky nezapomněli! Beskydská magistrála byl pilotním projektem v Beskydech. Letos v lednu jsme podali žádost o dotaci z ROP na projekt JESENICKÁ MAGISTRÁLA a byl úspěšný. Jsme tedy nyní v plném proudu realizace jednotlivých částí projektu. Aktivity jsou zde zrcadlové jako u Beskydské magistrály, ale navíc zde udržovatelům pořizujeme 2 rolby, které budou řadu km lyžařských běžeckých tras udržovat.

Od ledna 2013 je naplánován zkušební provoz informačního systému, což umožní každému běžkaři se kdykoliv na našem webu www.msregion.cz v sekci Beskydská a Jesenická magistrála informovat on-line, jak jsou trasy udržovány a kdy naposledy projely rolby. Plné vybavení všech jesenických tras a ostrý provoz informačního systému se rozběhne v roce 2013 a v zimě 2013/2014. Pro všechny běžkaře budeme mít tedy kompletní informace o trasách v obou našich pohořích.

Nyní je velmi aktuální projekt JAK ŠMAKUJE MORAVSKOSLEZSKO, neboť v srpnu proběhlo hodnocení nejlepších receptů druhého ročníku a klání vyvrcholilo na hradě Hukvaldy na gastrofestivalu dne 2.9.2012. Jak máte promyšleno pokračování této úspěšné aktivity?

Již nyní připravujeme projekt se stejným názvem, který posune tuto aktivitu dále. Začínali jsme s gastronomickou soutěží o nejlepší moravskoslezské recepty. Náš projekt bude zaměřen na podporu image Moravskoslezského kraje, jako kraje s typickou „rázovitou“ gastronomií. Připravujeme velmi úzkou spolupráci s restauracemi v celém našem kraji, v rámci projektu budou probíhat i školení a vzdělávací akce pro kuchaře a další pracovníky v gastronomii, posuneme se i do příhraničí, kdy nejen v našem kraji, ale i v příhraničních státech budou realizovány gastronomické dny Moravskoslezského kraje, budeme se účastnit gastroakcí ve vybraným místech a zemích a mnoho dalšího. Projekt je postaven na velmi úzké spolupráci s naším gastroexpertem Mirkem Horákem a také s médii. Ale nebudu prozrazovat vše, neboť projekt budeme realizovat až v roce 2013. Konečným cílem našeho snažení je, aby nejen turisté měli možnost v našich restauracích pravidelně a zcela běžně si objednávat moravskoslezské recepty, a tím se přesvědčit o tom, že v Moravskoslezském kraji výborně chutná.

Moravskoslezský kraj je krajem průmyslovým. Vy se snažíte tuto průmyslovou minulost a současnost představit turistům jako novou formu poznání a zážitků. Jak si stojí Váš nový projektu TECHNOTRASA?

Na Technotrasu je celkem zahrnuto 12 zajímavých objektů, které jsou ojedinělé a především jsou dnes přístupné návštěvníkům. Na naší stezce, kdy hlavním tahounem jsou jistě Dolní oblast Vítkovic a Hornické muzeum Landek, nechybí ani vodní mlýn Wesselsky v Poodří, soustava pevností v Darkovičkách, NKP Důl Michal, úzkokolejná dráha na Osoblaze, Kopřivnické Muzeum Tatra a mnohé další unikátní objekty. Nyní v srpnu a září probíhala akce o víkendech s názvem „Fajne léto“. Zájemci se seznámili s Technotrasou přímo na místě a věřím, že nám zůstanou věrní.

Projekt Technotrasa je nyní naplánován až do roku 2014 a věřte, že již dnes je spousta lidí z jiných krajů ČR, kteří chtějí vidět „ty hutě“ v Ostravě“. Technické památky se stávají fenoménem a náš kraj i díky tomuto image může mnoho získat. Samozřejmě plánujeme další pokračování rozvoje Technotrasy. Ta bude jednotně označena a vybavena informačními tabulemi. Pro příští sezónu rozjedeme facebook, který budeme plnit i tvz. virálními spoty. V rámci propagačních kampaní jsme a budeme v příštím roce zaměřeni zejména na mladé a na školy v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji, které se budou moci účastnit projektu Technotrasa i z hlediska vzdělávacího a získat zajímavé ceny. Všichni také mají možnost soutěžit a získávat razítka do „technopasů“ a následně získat zajímavé ceny. Zkrátka, máme další rozvoj a existenci Technotrasy promyšlen. Sledujte naše stránky www.technotrasa.cz .

Víme, že se kraj věnuje rozvoji a propagaci tvz. hipoturistiky. Můžete nám tuto aktivitu přiblížit?

Vloni jsme zahájili práce nad tímto tématem. Mým cílem je vytvořit síť fungujících hipostezek v rámci celého Moravskoslezského kraje. Podařilo se nám zmapovat celkem 1.157 km hipotratras. Provozovatelé hipostanic se snažili získat co nejvíce souhlasů majitelů pozemků, po kterých trasy vedou tak, abychom tyto trasy mohli oficiálně používat. Podařilo se získat souhlasy na 300 km tras. Je to ale jenom začátek. V srpnu jsme vydali novu brožuru Hipostezek včetně mapy, která zobrazuje jak trasy již oficiální, tak ty plánované, ale zejména všechny spolupracující hipostanice. Máme samozřejmě již vše i na našem webu a milovníci koní si mohou informace stáhnou jednak z www.msregion.cz nebo si přijít pro brožurku na krajský úřad.

Předpokládáme další pokračování spolupráce i v získávání souhlasů pro průchod hipotras. Přihlásilo se nám dalších 29 nových hipostanic, které by se rády staly součástí našeho projektu. Jsem tomu velmi rád a jsem přesvědčen, že se nám v dalším roce podaří získat další stovky km zoficializovaných hipotras a snad se podaří i valnou část vzájemně propojit.

Ve spolupráci s Klubem českých turistů pokračuje příprava vyznačení prvních 300 km hipotras a tím se tyto trasy dostanou do pravidelně udržované sítě tras v celém Moravskoslezském kraji. Zatím v úvahách je i následný projekt, který by řešil i další vybavení tras jako např. vaziště, napojiště pro koně na významných místech, či další potřebnou drobnou infrastrukturu včetně navazujícího marketingu.

A co plánujete v rámci marketingu, který byl za poslední roky poměrně masivní a Moravskoslezský kraj bylo vidět tvz. všude?

Samozřejmě ani na marketing a kampaně jsme nezapomněli. Jsme opět již v plném proudu příprav nového marketingového projektu, který naváže na ty současné i minulé. Předpokládám při úspěšném předložení projektu, že začneme aktivity realizovat již od počátku roku 2013. Zde připravujeme inovaci v podobě úzké spolupráce a realizace zajímavého projektu s televizemi v ČR. Toto je však v současnosti ve fázi příprav a jednání, proto nebudu zatím prozrazovat nic dalšího.

Samozřejmě se vrháme i do oblastí facebooku, propracované webové prezentace.

Našim turistům nabídneme od října 2012 i novou službu na našich www.msregion.cz , neboť se Moravskoslezský kraj stal partnerem společnosti Booking.com (www.booking.com) a návštěvníci našich stránek si budou moci on-line zarezervovat ubytování v našem kraji.

Moravskoslezský kraj je krajem, který se jako jeden z prvních zapojil do realizace aktivit na podporu cestování „bez bariér“. Plánujete i zde něco nového?

Samozřejmě. Jsem velmi rád, že se nám podařilo jednak zrealizovat několik zajímavých aktivit na podporu cestovního ruchu bez bariér, ale také jsme rád, že se dále rozvíjí spolupráce a komunikace se subjekty zabývající se touto tématikou. Tak, jak jsme v tomto období podpořili projekty „Cestovní ruch bez bariér“, který navázal na projekt „Jedeme taky“, či vydání map pro nevidomé, velmi rád bych podpořil další aktivity pro tuto významnou cílovou skupinu turistů, ale i rodin s dětmi v kočárku apod. Nyní jsme v plném proudu příprav naší části tvz. Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí. Sem zahrneme aktivity, které se budeme snažit zrealizovat v následujících 4 letech.

Moravskoslezský kraj již léta spolupracuje s moravskými kraji. Jak se tato spolupráce vyvíjí?

Velmi úzká spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi kraji Moravskoslezským, Zlínským, Olomouckým a Jihomoravským existuje již od roku 2003. Každým rokem se však posouváme dál. Moravské kraje se společně již i prezentují a to zejména na zahraničních trzích. V letošním roce jsme např. společně realizovali gastronomické prezentace v příhraničí jako v Polských Katovicích, v Německu v Drážďanech, v Rakousku ve Vídni a na Slovensku v Bratislavě. Moravské speciality se vařily ve vybraných restauracích ve jmenovaných městech, společně s tiskovou konferencí a prezentací nabídek na cestování měly tyto akce opravdu velký úspěch. Svědčí o tom i více než 400 porcí jídel prodaných denně v jedné restauraci v době našich prezentací.

Letos se chystáme na prezentaci Moravy a Slezska do italského Torina na světový veletrh – festival gastronomie Salone del Gusto. Navazujeme tak na úspěšnou prezentaci v loňském roce v italském Udine. V Itálii je o Moravu a Slezsko značný zájem a naše speciality jim velmi chutnají. Využíváme zde dobrého jména moravské kuchyně a prezentujeme zde i kvalitní cestovní ruch.

Na tyto prezentace naváží a věřím, že se dále posunou i díky letošnímu uzavření spolupráce mezi Moravskoslezským krajem a Regionem Veneto v Itálii. Zástupci Regionu Veneto navštívili i náš gastrofestival a v příštím roce na Jak šmakuje Moravskoslezsko uvidíme i italské resp. benátské speciality.

Aktivit realizujete opravdu spousty? Roste také návštěvnost Moravskoslezského kraje. Jak to vidíte Vy?

Sledujeme zejména návštěvnost ze strany turistů v našem kraji a také si vyhodnocujeme dopad aktivit, které realizujeme přímo u veřejnosti. Všichni se stále potýkáme s dopady a pokračováním ekonomické krize. V Moravskoslezském kraji se ale ve 4. čtvrtletí 2010 zlomil pokles návštěvnosti a návštěvnost začala růst po dvouletém období krize.

Růst návštěvnosti pokračoval po celý rok 2011, kdy za celý rok 2011 do Moravskoslezského kraje přijelo o 6,9% návštěvníků více oproti roku 2010 a náš kraj se tak zařadil na krásné 4. místo mezi všemi českými kraji v růstu návštěvnosti. Po celý rok 2011 se v růstu náš kraj držel stále na špici mezi českými a moravskými kraji a nad celorepublikovým průměrem.

Růst návštěvnosti stále pokračuje i v roce 2012, čemuž jsem opravdu rád. Beskydy se dokonce staly jakýmsi módním hitem pro cyklisty, tedy očekávám i pozitivní statistiky za hlavní letní sezónu. I když je evidentní, že lidé šetří na svých výdajích i v cestování, je zřejmé, že Moravskoslezský kraj je pro návštěvníky atraktivním krajem, do kterého přijíždějí trávit svůj volný, ale i pracovní čas.