Má práce

ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PODPOŘÍ NOVÁ STRATEGIE

Krajské zastupitelstvo schválilo Marketingovou strategii rozvoje cestovního ruchu, která bude udávat směr rozvoje turismu do roku 2015. Strategický dokument má za úkol podpořit čerpání evropských financí právě v oblasti cestovního ruchu, zároveň ukazuje, jakými směry by se měl Moravskoslezský kraj ubírat při své propagaci.

„Cílem strategické podpory cestovního ruchu, kterou představuje nová strategie, je mimo jiné zvýšení návštěvnosti turistů v kraji, ale také prodloužení délky jejich pobytů“, řekl náměstek hejtmana pro cestovní ruch Jiří Vzientek.

Tvorba marketingové strategie cestovního ruchu, kterou byla pověřena ostravská Agentura pro regionální rozvoj, trvala 1 rok. Průběžně byly provedeny detailní průzkumy poptávky v České republice a ve 13 dalších evropských zemích, formou námětů a připomínek se do přípravy zapojilo zhruba 150 aktérů a odborníků z oblasti cestovního ruchu. Strategie byla rovněž obohacena náměty zpracovatelů z oblasti životního prostředí tak, aby rozvoj cestovního ruchu respektoval potřebu ochrany významných přírodních památek.

„V rámci provedených analýz lze za nejcennější považovat především průzkumy mezi potenciálními i stávajícími návštěvníky. Právě oni dokážou nejlépe napovědět, jakým směrem se má rozvoj cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji ubírat“, dodal Jiří Vzientek.

Spolupráce mezi aktéry v cestovním ruchu, propagace kraje a především vznik nových atraktivit – to jsou tři klíčové oblasti, o které by se měl opírat rozvoj turismu.

Akční plán definuje cca 300 projektů, které jsou plánovány a kterým má strategie poskytnout oporu MSK. Díky snaze posunout rozvoj CR dále připravil kraj s ARR a ÚRR systém podpory 3 prioritních lokalit, v rámci kterých půjde o systematickou podporu na daném území – jednat by se mohlo například o investice do lázní Karlova Studánka, využití termálních pramenů na Jablunkovsku a vznik doprovodné infrastruktury, vznik zábavního areálu kolem sáňkařské dráhy ve Starých Hamrech apod.

Právě fungující spolupráce mezi zástupci kraje, měst, obcí a soukromého sektoru by měla být základním stavebním kamenem rozvoje cestovního ruchu. Hlavní roli by měli v budoucnosti sehrát především Moravskoslezský kraj společně s Klastrem cestovního ruchu, který sdružuje především regionální podnikatele v turismu. Důležitá bude rovněž koordinace aktivit se zástupci turistických oblastí (Jeseníky, Opavské Slezsko, Poodří-Moravské Kravařsko, Ostravsko, Těšínské Slezsko a Beskydy), ale také s představiteli sousedních krajů, to především při propagaci dvou nejvyšších pohoří – Jeseníků a Beskyd.

Propagace kraje bude probíhat odděleně vůči české a zahraniční klientele, přičemž za nejdůležitější zahraniční trhy lze považovat sousední státy a Litvu, Lotyšsko, Ukrajinu a Rusko. Českým klientům bude kraj nabízet především možnosti v oblasti poznávací turistiky, lázeňství nebo aktivního vyžití. Zahraničním turistům pak budou navíc prezentovány možnosti relaxace a zábavy, to vše jako kvalitní a zároveň cenově dostupné.

V období do roku 2015 bude pro rozvoj cestovního ruchu stěžejní modernizace a budování atraktivit a ubytovacích zařízení s využitím finančních prostředků z evropských fondů. V tomto ohledu strategie doporučuje podporu řady projektů, současně však stanovuje tři prioritní lokality, které by měly být podpořeny stovkami miliony korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Jedná se o oblasti Jablunkovska, Karlovy Studánky s Malou Morávkou a Ostravice se Starými Hamry.

„Tyto tři oblasti budou ještě v letošním roce vyzvány, aby zpracovaly integrované plány rozvoje území, ve kterých si sami stanoví prioritní projekty na podporu rozvoje cestovního ruchu“, uzavřel náměstek hejtmana Jiří Vzientek.

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu je k dispozici on-line na webu Moravskoslezského kraje www.kr-moravskoslezsky.cz v sekci Veřejná správa – Cestovní ruch.

SINGLETRAILS BÍLÁ SE ZAČÍNÁ BUDOVAT

Moravskoslezský kraj reaguje na poslední trendy v cykloturistice a začíná budovat jednosměrné stezky pro horská kola, tzv. singletracky. V rámci pilotního projektu pod názvem „SingleTrails Bílá“ se počítá s výstavbou dvou jednosměrných stezek – tzv. singletracku s nižším sklonem o délce cca 3 km a tzv. gravity trailu s prudším sklonem o délce cca 2 km. Obě stezky budou doplněny různými prvky, zpestřujícími požitek z jízdy, v některých místech bude využito i dřevěných konstrukcí. Pamatuje se i na kompletní vyznačení tras, informační tabule a následně i vznik webových stránek. Slavnostní zahájení stavby „SingleTrails Bílá“ proběhne dne 9.9. 2012.

„Kraj se při vzniku těchto stezek inspiroval v jiných krajích ČR a také v zahraničí, kde již takovéto stezky existují. Je dokázáno, že pomáhají oživit cestovní ruch v lokalitách, ve kterých se vyskytují. S touto aktivitou bylo započato přibližně před rokem, kdy vznikla studie, jejímž realizátorem je Agentura pro regionální rozvoj, která ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p. z 9 vytipovaných lokalit v rámci Beskyd zvolila jednu, která je schopná realizace. Tou je lokalita v obci Bílá, v prostoru kolem severních sjezdovek lyžařského areálu Ski Vítkovice Bílá,“ informoval náměstek hejtmana pro cestovní ruch Jiří Vzientek.

Projektantem stezek je firma Bikeparkitect s.r.o., které vtisknul svůj rukopis Kanaďan Erik Burgon, známý svými projekty např. v Itálii či Francii. Stavbu samotnou bude realizačně provádět firma TALPA - RPF, s.r.o. Předpokládané náklady stavby se pohybují kolem 2,4 milionů Kč a budou hrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Zahájení stavby je stanoveno na září 2012 a předpokládané dokončení stavby můžeme v případě velmi příznivého počasí očekávat ještě na podzim 2012, v případě nepřízně počasí pak na jaře 2013.

Rádi bychom tímto všechny příznivce cykloturistiky pozvali na slavnostní zahájení výstavby „SingleTrails Bílá“, které proběhne za přítomnosti náměstka hejtmana pro cestovní ruch, Ing. Jiřího Vzientka, již tuto neděli 9. 9. 2012 přibližně mezi 10. a 11. hodinou, a to v rámci cyklistického závodu Pohár Beskydské magistrály na Bílé v Beskydech. Více informací o tomto závodě najdete na www.msregion.cz .

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CYKLOSTEZKY OSTRAVA – BESKYDY, ÚSEK VRATIMOV – SVIADNOV

Svazek obcí Region Slezská brána začal v roce 2011 realizovat největší investiční projekt ve své historii, a to stavbu „Cyklostezky Ostrava – Beskydy, úsek Vratimov – Sviadnov“. Cílem projektu je umožnit cyklistům přímou, rychlou a bezpečnou dopravu mezi Ostravou a Beskydami a propojit již zrealizované úseky páteřní cyklotrasy č. 59 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. Stavební realizace projektu byla úspěšně ukončena v srpnu 2012 a v úterý 11. září 2012 byla cyklostezka Ostrava - Beskydy, úsek Vratimov – Sviadnov slavnostně otevřena. Cyklisté tak spolu s in-line bruslaři mohou využívat tuto novou cyklostezku, která vede krásným prostředím podél řeky Ostravice.

„Jsem velmi rád, že tento projekt, díky kterému dochází k propojení Ostravy s Beskydami, byl úspěšně dokončen. Moravskoslezský kraj se stále snaží nabízet svým návštěvníkům nové a nové atraktivity a já věřím, že i tato cyklostezka nám pomůže přilákat do našeho kraje více cykloturistů a zvýší tak turistický potenciál našeho regionu,“ řekl Jiří Vzientek, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Nová cyklostezka s asfaltovým povrchem je téměř 7,4 km dlouhá a 2,5 m široká. Její výstavba byla finančně podpořena dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, a to částkou 34 mil. Kč. Celkové náklady projektu byly vyčísleny na částku téměř 37 mil. Kč.

Projekt cyklostezky realizoval svazek obcí Region Slezská brána společně se svými partnery: městy Vratimov a Paskov a obcemi Řepiště, Žabeň a Sviadnov. Významným partnerem projektu, bez něhož by realizace výstavby cyklostezky nemohla proběhnout, byl státní podnik Povodí Odry.

„Po dlouhých letech plánů a příprav dostává myšlenka cyklostezky Ostrava - Beskydy reálnou podobu. Nebylo jednoduché prosadit původní myšlenku vedení cyklostezky podél řeky Ostravice, ale nakonec se to díky mnoha jednáním, kompromisům a dobré vůli podpořit projekt podařilo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na projektu jakýmkoliv způsobem podíleli, za jejich práci a pozitivní přístup, především svým kolegům starostům dotčených obcí a vedení Povodí Odry,“ řekl Rostislav Kožušník, předseda svazku obcí Region Slezská brána a starosta obce Řepiště.

Žádost o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na výstavbu cyklostezky předložil svazek obcí počátkem roku 2010. V polovině července roku 2011, po ukončení výběrového řízení, začala společnost VOKD, a.s. se samotnou realizací. V srpnu letošního roku pak byly stavební práce na projektu Cyklostezka Ostrava - Beskydy, úsek Vratimov – Sviadnov dokončeny.

GASTROFESTIVAL „JAK ŠMAKUJE MORAVSKOSLEZSKO“ OVLÁDNE TUTO NEDĚLI HUKVALDY

Druhý ročník projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“, který realizoval Moravskoslezský kraj, směřuje do svého cíle. Chcete-li vědět, jak šmakují vítězné speciality kulinářské soutěže, pak si zájemci mohou přijít užít den plný dobrého jídla, pití a hlavně zábavy. Gastrofestival „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ proběhne v neděli 2. září 2012 na hradě Hukvaldy, program začíná již v 9:00 hodin a předpokládáme, že ukončení celé akce bude v 17:00, a to po koncertu skupiny BUTY.

Návštěvníci gastrofestivalu budou mít nejen možnost ochutnat vítězné recepty a regionální potraviny, ale budou moci shlédnout i barmanskou show světové úrovně. Připraven bude i bohatý doprovodný program, jehož třešničkou na dortu bude vystoupení hudební skupiny Buty. Na své si přijdou samozřejmě i ti nejmenší, za kterými na hukvaldský hrad dorazí klauni i pohádkové představení. Děti si rovněž budou moci sami nazdobit perníčky.

Součástí letošního gastrofestivalu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ bude i vyhlášení výherců soutěže Regionální potravina roku 2012 za Moravskoslezský kraj, které proběhne v dopoledních hodinách přímo na hradu.

Příchozí se mohou těšit také na gastroexperta Mirka Horáka či půvabnou moderátorku Moniku Žídkovou.

„Jsem přesvědčen, že projektem „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ se nám daří hlavně podpořit kvalitní gastroturistiku v Moravskoslezském kraji,“ řekl náměstek hejtmana pro cestovní ruch Jiří Vzientek a dodal: „Samozřejmě, že budeme pokračovat a dále tuto gastrotradici rozvíjet. Zájemci se již nyní mohou těšit na další vydání naší Moravskoslezské kuchařky, o kterou byl velký zájem.“

V letošním roce jsme obdrželi celkem 83 receptů, ze kterých byl vybrán vítězný recept – Kančí pečeně paní nadlesní, který nám zaslala paní Helena Žilová.

Ceny odborné komise:

  • 1. místo Kančí pečeně paní nadlesní (Helena Žilová)
  • 2. místo Kozí brada (Alena Vašutová)
  • 3. místo Tvarohový koláč (Helena Febrová)

Cena médii: Podmáslový chlebík (Renata Zrníková)

Projekt byl letos navíc rozšířen o další 3 dílčí soutěže, které jsou určeny pro výrobce regionálních potravin, malé pivovary a restaurace, v nichž můžete ochutnat některé z regionálních specialit z 1. ročníku „Jak šmakuje Moravskoslezsko?“.

V kategorii o nejlepší regionální potravinářský výrobek byly přihlášeny 4 produkty. Největší podporu veřejnosti získaly Štramberské uši od Hezounů. V kategorii o nejlepší restauraci bylo přihlášeno 5 subjektů. Nejlepší restaurací zvolila veřejnost Hotel a Restaurant Jaškovská krčma. V kategorii o nejlepší regionální pivo se utkaly o přízeň veřejnosti 4 regionální piva. Veřejnost navrhla na první místo Krmelínské pivo 12° z minipivovaru Krmelín.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ VYDAL TURISTICKÉHO PRŮVODCE

V Moravskoslezském kraji se už určitě neztratíte. V současné době byl totiž Moravskoslezským krajem vydán turistický průvodce, který všem návštěvníkům našeho regionu ukáže možnosti, jak trávit svůj volný čas u nás.

Moravskoslezský kraj realizuje projekt zaměřený na propagaci cestovního ruchu na svém území pod názvem „Moravskoslezský kraj – kraj plný zážitků“ spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 (dále jen „ROP“). Obsahem tohoto projektu bylo mimo jiné i vydání nové propagační brožury pod názvem „Turistický průvodce Moravskoslezským krajem“.

Tato zcela nová publikace má podobu turistického bedekru s mapkou, který si klade za cíl informovat návštěvníky komplexně o všech dostupných atraktivitách v našem kraji a o možnostech trávení volného času u nás. Publikace byla vydána v nákladu 350.000 kusů a byla zpracována také do jazykových mutací (přeložena byla do angličtiny a polštiny).

Průvodce je rozdělen do mnoha sekcí a na své si určitě přijde téměř každý zájemce o poznávání tohoto koutu České republiky. Dozvíte se zde mnoho informací o historii kraje, o přírodě, hradech a zámcích, lidové architektuře, technických památkách, kultuře a sportu, lázeňství… Najdete zde také tipy na zajímavé výlety, zajímavé akce, ale např. i na místní krajové recepty. Vše je pak pro lepší orientaci doplněno poutavými fotografiemi a celkovou mapkou kraje.

Průvodce je dostupný pro potencionální návštěvníky ve většině 3 a 4 hvězdičkových hotelech v Moravskoslezském kraji a dále pak ve vybraných infocentrech, konkrétně pak v Ostravě, Novém Jičíně, Jablunkově, Kopřivnici a Štramberku, Krnově, Bruntále a ve Frýdku-Místku.

Moravskoslezský kraj realizuje projekt zaměřený na propagaci cestovního ruchu na svém území pod názvem „Moravskoslezský kraj – kraj plný zážitků“ spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 (dále jen „ROP“). Obsahem tohoto projektu bylo mimo jiné i vydání nové propagační brožury pod názvem „Turistický průvodce Moravskoslezským krajem“. Tato zcela nová publikace má podobu turistického bedekru s mapkou, který si klade za cíl informovat návštěvníky komplexně o všech dostupných atraktivitách v našem kraji a o možnostech trávení volného času u nás. Publikace byla vydána v nákladu 350.000 kusů a byla zpracována také do jazykových mutací (přeložena byla do angličtiny a polštiny). Průvodce je rozdělen do mnoha sekcí a na své si určitě přijde téměř každý zájemce o poznávání tohoto koutu České republiky. Dozvíte se zde mnoho informací o historii kraje, o přírodě, hradech a zámcích, lidové architektuře, technických památkách, kultuře a sportu, lázeňství… Najdete zde také tipy na zajímavé výlety, zajímavé akce, ale např. i na místní krajové recepty. Vše je pak pro lepší orientaci doplněno poutavými fotografiemi a celkovou mapkou kraje. Průvodce je dostupný pro potencionální návštěvníky ve většině 3 a 4 hvězdičkových hotelech v Moravskoslezském kraji a dále pak ve vybraných infocentrech, konkrétně pak v Ostravě, Novém Jičíně, Jablunkově, Kopřivnici a Štramberku, Krnově, Bruntále a ve Frýdku-Místku.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ VYDAL NOVOU PUBLIKACI S NÁZVEM „HIPOSTEZKY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI“

Milovníci jezdecké turistiky se mohou těšit z vydání nové publikace „Hipostezky v Moravskoslezském kraji“, kterou pro ně připravil Moravskoslezský kraj.

Publikace „Hipostezky v Moravskoslezském kraji“ představuje prvotní výstup stejnojmenného projektu na podporu koňské turistiky a jezdectví. Sestává ze dvou částí. První částí je brožurka s přehledem rančů, stájí a dalších spolupracujících subjektů poskytujících služby v oblasti hipoturistiky. Druhou částí publikace je mapa hipostezek na území Moravskoslezského kraje.

„Od roku 2010 se Moravskoslezský kraj intenzivně věnuje rozvoji hipoturistiky a jezdectví, tedy ekologicky přívětivému cestovnímu ruchu. Hipoturistika tak představuje další možnosti sportovního vyžití pro všechny. Věřím, že tato publikace přispěje ke zpřehlednění informací podporujících příjemné trávení času v koňském sedle,“ sdělil náměstek hejtmana Ing. Jiří Vzientek.

Oblast hipoturistiky je významným segmentem cestovního ruchu, pro nějž má Moravskoslezský kraj vysoké předpoklady. Rozmanitost přírodních podmínek, krásné historické památky i technické dědictví lákají k návštěvě kraje – třeba i na koňském hřbetě.

Publikace, v nákladu 10 tisíc kusů, je k dostání na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě, volně si ji lze stáhnout v elektronické podobě na webových stránkách www.msregion.cz.