O mně

Jiří Vzientek

Narodil jsem se 9. 5. 1978 ve Frýdku-Místku. Od roku 1992 jsem navštěvoval Střední průmyslovou školu, kterou jsem v roce 1996 zakončil maturitní zkouškou. Od roku 1996 do roku 2001 jsem studoval na VŠB-TU Ostrava na fakultě Metalurgie a materiálového inženýrství v oboru Řízení jakosti. Studium jsem úspěšně zakončil složením Státní závěrečné zkoušky.

V letech 2001 až 2002 jsem vykonával náhradní vojenskou službu v Charitě Frýdek-Místek -  v Domě pokojného stáří. Poté jsem od roku 2002 do roku 2008 pracoval jako asistent poslance Ing. Petra Rafaje. V roce 2004 jsem byl zvolen do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.

V letech 2008 až 2012 jsem vykonával funkci náměstka hejtmana pro územní plánování, stavební řád a cestovní ruch. Od roku 2013 jsem vykonával pozici krajského koordinátora cestovního ruchu v Agentuře pro regionální rozvoj.

Patřím mezi dlouholeté členy sociální demokracie ve Frýdku-Místku, ve které jsem členem již od roku 1996. V roce 2015 jsem se stal předsedou okresní organizace ČSSD ve Frýdku-Místku a od roku 2016 působím i jako místopředseda krajské organizace ČSSD v Moravskoslezkém kraji.

V současné době jsem členem výboru pro územní plánování a strategický rozvoj a výboru pro tělovýchovu a sport v Moravskoslezském kraji.

Jsem ženatý a mám dvě děti - Jiříka a Nikolku. Mezi mé zájmy patří turistika, rafting, volejbal, zimní sporty, četba.