Jiří Vzientek

Jiří Vzientek je ředitelem EGTC Tritia, politik, ale také otec, manžel, milovník hor, kultury a cestování.

Jiří Vzientek se narodil 9. května 1978 ve Frýdku‑Místku v Moravskoslezském kraji, kde působí dodnes.

Jsem ředitelem Evropského seskupení územní spolupráce, díky němuž spolupracuji s organizacemi v Moravskoslezském kraji, Slezském vojvodství a Žilinském samosprávném kraji. Spolupracuji s příspěvkovými organizacemi pohybujících se v oblasti cestovního ruchu, dopravy, vzdělávání, umění, kultury, památek atp., ale také intenzivně vedu jednání s obecními a krajskými samosprávami ve výše zmíněném území. Mám velmi kreativní práci, která mě naplňuje, neboť mohu napomáhat k rozvoji obcí a krajů na území Česka, Polska a Slovenska.

Má rodina, manželka Monika a děti Jiříček a Nikolka, jsou mou oporou, radostí, štěstím. Jsou zároveň jedním z důvodů, proč vnímám důležitost své práce. Často vidím v jejich očích nadšení při návštěvách přírodních památek, divadelních představení, hradů, zámků, koncertů či jiných akcí, které pozitivně rozvíjí jejich osobnost, charakter, tvůrčí schopnosti i vzdělání.

Ředitel EGTC TRITIA, Ltd.

V současnosti pracuji v Evropském seskupení pro územní spolupráci TRITIA, ve kterém koordinuji a vytvářím aktivity přeshraniční spolupráce na území Moravskoslezského kraje (CZ), Slezského Vojvodství (PL) a Žilinského samosprávného kraje (SK). ESÚS TRITIA je sdružení využívající společný potenciál k efektivnějšímu dosažení společných cílů.

Náměstek člena vlády

Od 2018 do ledna 2022 jsem byl náměstkem ministra kultury. Zabýval jsem se pomocí kulturním a uměleckým organizacím v době pandemie, vyjednáváním o podmínkách dotačních titulů a realizací velkých projektů, jakým je například MUSEum+.

Krajský koordinátor cestovního ruchu, poradce ministra

Jako krajský koordinátor cestovního ruchu jsem se staral především o sladění činností v cestovním ruchu a propagaci regionu na zahraničních trzích.

Následně jsem působil jako poradce pro zahraniční prezentaci Ministerstva zahraničních věcí ČR.

„Společně můžeme měnit sebe, naše okolí, naši republiku, náš svět. Stačí vzájemná úcta, pomoc a odpovědné jednání.“

Mé vize

Rozvoj kraje na základě přeshraniční spolupráce

Snažím se o zintenzivnění spolupráce Moravskoslezského kraje, Slezského vojvodství a Žilinského samosprávného kraje především v oblasti většího vzájemného sdílení zkušeností i inspirace, společné tvorby strategických dokumentů a projektů, včetně jejich realizace.

Zároveň je mým cílem všestranný rozvoj Moravskoslezského kraje, který bude na základě strategických dokumentů naplňovat potřeby občanů.

Snižování nerovnosti

Žijeme ve světě, ve kterém se čím díl více prohlubuje nerovnost mezi bohatými a chudými. Sice na tom nejsme v Česku tak špatně, ale sociální nůžky se čím dál více rozevírají i u nás. Fakt, že pouhé 1% lidí vlastní 99% bohatství na planetě, není příznivý. Dříve nebo později to smete nejen bohaté, ale smete to nás všechny.

Naším společným úkolem je tuto nerovnost snižovat a zabránit destrukci systému. Když totiž roste nerovnost, tak získávají navrch extrémní proudy levice či pravice. V minulosti tyto situace vedly buď k válce nebo k diktatuře.

Pokud ale bude mít socdem oporu lidí, může tomu zabránit.

 

„Principy solidarity, spravedlnosti a pomoci druhým mě inspirují celý život. Snažím se podle nich řídit a pracovat ve prospěch lidí."

AKTUALITY


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /data/web/virtuals/29658/virtual/www/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 42
Facebook Pagelike Widget

ŘEKLI O MNĚ

Lubomír Zaorálek

„S Jiřím Vzientkem spolupracuji už více než 20 let. Za tu dobu jsem se přesvědčil o jeho pracovitosti, práci pro druhé i to, že dodrží své slovo. Jsem rád, že se na něj mohu bez obav spolehnout.“

Lubomír Zaorálek

Mirai Navrátil

„Věřím, že Jirka je stejným frýdecko-místeckým patriotem jako já a pomáhá nám realizovat akce především na poli kultury. Je velmi ochotný a nápomocný konzultant.“

Mirai Navrátil