Rozvoj kraje na základě přeshraniční spolupráce

Snažím se o zintenzivnění spolupráce Moravskoslezského kraje, Slezského vojvodství a Žilinského samosprávného kraje především v oblasti většího vzájemného sdílení zkušeností i inspirace, společné tvorby strategických dokumentů a projektů, včetně jejich realizace.

Zároveň je mým cílem všestranný rozvoj Moravskoslezského kraje, který bude na základě strategických dokumentů naplňovat potřeby občanů.

Snižování nerovnosti

Žijeme ve světě, ve kterém se čím díl více prohlubuje nerovnost mezi bohatými a chudými. Sice na tom nejsme v Česku tak špatně, ale sociální nůžky se čím dál více rozevírají i u nás. Fakt, že pouhé 1% lidí vlastní 99% bohatství na planetě, není příznivý. Dříve nebo později to smete nejen bohaté, ale smete to nás všechny.

Naším společným úkolem je tuto nerovnost snižovat a zabránit destrukci systému. Když totiž roste nerovnost, tak získávají navrch extrémní proudy levice či pravice. V minulosti tyto situace vedly buď k válce nebo k diktatuře.

Pokud ale bude mít socdem oporu lidí, může tomu zabránit.