Jako krajský koordinátor cestovního ruchu jsem se staral především o sladění činností v cestovním ruchu a propagaci regionu na zahraničních trzích.

Následně jsem působil jako poradce pro zahraniční prezentaci Ministerstva zahraničních věcí ČR.