V současnosti pracuji v Evropském seskupení pro územní spolupráci TRITIA, ve kterém koordinuji a vytvářím aktivity přeshraniční spolupráce na území Moravskoslezského kraje (CZ), Slezského Vojvodství (PL) a Žilinského samosprávného kraje (SK). ESÚS TRITIA je sdružení využívající společný potenciál k efektivnějšímu dosažení společných cílů.