Jsem ředitelem Evropského seskupení územní spolupráce, díky němuž spolupracuji s organizacemi v Moravskoslezském kraji, Slezském vojvodství a Žilinském samosprávném kraji. Spolupracuji s příspěvkovými organizacemi pohybujících se v oblasti cestovního ruchu, dopravy, vzdělávání, umění, kultury, památek atp., ale také intenzivně vedu jednání s obecními a krajskými samosprávami ve výše zmíněném území. Mám velmi kreativní práci, která mě naplňuje, neboť mohu napomáhat k rozvoji obcí a krajů na území Česka, Polska a Slovenska.

Má rodina, manželka Monika a děti Jiříček a Nikolka, jsou mou oporou, radostí, štěstím. Jsou zároveň jedním z důvodů, proč vnímám důležitost své práce. Často vidím v jejich očích nadšení při návštěvách přírodních památek, divadelních představení, hradů, zámků, koncertů či jiných akcí, které pozitivně rozvíjí jejich osobnost, charakter, tvůrčí schopnosti i vzdělání.