„Společně můžeme měnit sebe, naše okolí, naši republiku, náš svět. Stačí vzájemná úcta, pomoc a odpovědné jednání.“