Rozvoj kultury

Jedním z mých cílů je rozvíjet kulturní infrastrukturu, i kulturní akce jako takové, podporovanou státem. MUSEum+, koncertní síň pro Janáčkovu filharmonii či Moravskoslezská vědecká knihovna – to jsou klíčová kulturní centra, která našemu regionu mohou pomoci.


Snižování nerovnosti

Žijeme ve světě, ve kterém se čím díl více prohlubuje nerovnost mezi bohatými a chudými. Sice na tom nejsme v Česku tak špatně, ale sociální nůžky se čím dál více rozevírají i u nás. Fakt, že pouhé 1% lidí vlastní 99% bohatství na planetě, není příznivý. Dříve nebo později to smete nejen bohaté, ale smete to nás všechny.

Úkolem sociální demokracie je tuto nerovnost snižovat a zabránit destrukci systému. Když totiž roste nerovnost, tak získávají navrch extrémní proudy levice či pravice. V minulosti tyto situace vedly buď k válce nebo k diktatuře.

Pokud ale bude mít socdem oporu lidí, může tomu zabránit.