Ředitel EGTC TRITIA, Ltd.

V současnosti pracuji v Evropském seskupení pro územní spolupráci TRITIA, ve kterém koordinuji a vytvářím aktivity přeshraniční spolupráce na území Moravskoslezského kraje (CZ), Slezského Vojvodství (PL) a Žilinského samosprávného kraje (SK). ESÚS TRITIA je sdružení využívající společný potenciál k efektivnějšímu dosažení společných cílů.

Náměstek člena vlády

Od 2018 do ledna 2022 jsem byl náměstkem ministra kultury. Zabýval jsem se pomocí kulturním a uměleckým organizacím v době pandemie, vyjednáváním o podmínkách dotačních titulů a realizací velkých projektů, jakým je například MUSEum+.

Krajský koordinátor cestovního ruchu, poradce ministra

Jako krajský koordinátor cestovního ruchu jsem se staral především o sladění činností v cestovním ruchu a propagaci regionu na zahraničních trzích. Následně jsem působil jako poradce pro zahraniční prezentaci Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

V letech 2008–2012 jsem se staral o oblast územního plánování a rozvoj cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Podařilo se mi například nastartovat podporu regionálních výrobků a aktivit v rámci projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“. Jedním z dalších povedených projektů je Technotrasa, která virtuálně spojuje industriální atraktivity Moravskoslezského kraje, zahrnující nejen památky průmyslové revoluce, ale také vojenské nebo zemědělské objekty. A říká Vám také něco Singletrail na Bílé?